23:11 | Author: ina

Света Великомъченица Екатерина е родена в края на ІІІ-то столетие в гр. Александрия.
Потомка е на знатен род. Тя е била дъщеря на местния цар Констас и на майка християнка. Расте изключително красива и мъдра, чиста и целомъдрена. Още на 18-годишна възраст покорява всички с необикновените си познания във философията, риториката, поезията, астрологията, математиката и медицината. Особено събитие в нейния живот променя възгледите й и я тласка към цялостно отдаване на християнската религия и вяра. Веднъж в съня й се явява Божията майка с Младенеца в ръце и поставя на ръката й годежен пръстен. Това е знак, че Екатерина ще принадлежи на новия млад християнски бог, че тя ще бъде негова небесна годеница завинаги. Затова красивата девойка отказва брака с местен езически владетел, порицава публично неговите жертвоприношения пред идолите, печели диспута с царските ритори, убеждавайки ги в правотата на Христовата вяра. Това довежда до хвърлянето й в тъмница. Бита е с волски жили, измъчвана е на четири колела със закрепени на тях остри ножове и копия. Накрая е посечена от войниците на император Максимин като от обезглавеното й тяло вместо кръв потекло мляко.
Култът към великомъченицата се разпространява още през V в. в земите на
Византийската империя. Почитта към нея придобива своята най-силна изява през VІ-VII вeк в Синай, където и досега в едноименния манастир на Св. Екатерина се съхраняват нейните свети мощи. През VІІІ-ІХ в. броят на нейните поклонници нараства изключително много и благодарение на възникналия рицарски орден, носещ нейното име.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 коментара: