11:01 | Author: ina

Според тази легенда цар Резос е митичен цар на Едоните /тракийско племе от района на югозападна Тракия/. Той е син на речния бог Стримон и на музата Евтерпа. Участвал е в Троянската война и е успял да овладее и укроти свръхестествени коне, по-бели от сняг и бързоноги от вихър. Конете можели сами да решат изхода от войната, ако им позволели да пият вода от река Скамандър /р. Мендерес в Турция/. Цар Резос се отличавал от смъртните хора. Според думите на майка му, той щял да продължи да живее и след смъртта си в пещерите като "антроподемон" /мъртвец, който не се е разложил с години , защото земята не искала да го приеме).
Филострат описва цар Резос като божество на бесите – отглеждал коне, бил въоръжен като войник и се занимавал с лов, при това "и глиганите, и сърните, и другите животни сами се принасяли в жертва". След смъртта му животните идвали в хероона му, за да се принасят доброволно в жертва.
Вярва се, че село Резово е родното място на цар Резос.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 коментара: