22:55 | Author: ina

Всичките легенди са свързани с името на Царица Елена – съпругата на Цар Асен.
Според едната легенда, към края XII в. българската царица Елена , минавайки със свитата си през Баткунската крепост, си счупила крака. Това станало на слизане от крепостта в землището на сегашната Паталеница и от словосъчетанието Упатила Елена възникнало името Паталеница.
Според втората легенда царица Елена минавала по тия места, където сега е Паталеница. Там било само гора и нямало никакво село. Когато се строшила каляската, от гората изскочили разбойници. Царицата като ги видяла, избягала в гората. Стигнала до една колиба. А в колибата – една стара баба, няма и сляпа. Бабата скрила царицата под стари черги. Когато разбойниците дошли да видят дали не се е скрила царицата в колибата, бабата нищо не им отговорила, а само им показвала очите си, че не вижда и устата си, че не може да говори. Така бабата спасила Царица Елена. А тя, като си отишла в царския дворец, изпратила на старата жена, в знак на благодарност, една престилка с жълтици. С тях бабата си направила голяма къща на мястото на колибата. И тъй като в тази местност е била патила царицата, нарекли новото село Патила Еленица, след което се променило на Паталеница.
Има няколко други легенди, свързани с имената на местности около селото. На югоизток от древния град Баткунион се намира местността "ТРАПЕЗИЦА". Преданието говори , че името си тази местност е получила от Иванко – организатор и водач на селското въстание през Второто българско царство, който подгонен от византийците, се укрива в Баткунската крепост. Оттам разбива противниците си и управлява пловдивска област. Баткунската крепост му служела за лятна резиденция. По разположение крепостта много приличала на Търново и затова той я нарекъл "ТРАПЕЗИЦА". Тук цар Калоян е разбил Иванко и е сринал крепостта и града със земята.
Следващата легенда разказва за Даян Делия. Той защитавал съселяните си от безчинствата на турските поробители и българските чорбаджии. Даян се влюбил в момиче от турски произход. Срещите между двамата млади били внимателно следени от турците и една нощ те устроили засада на Даян. Пробивайки обръча около себе си, той избягва в гората и образува хайдушка чета, която е действала около десет години. Към нея се присъединяват Атанас Качаков и Илия Качаков. Четата на Даян всявала ужас сред турците. Действията и станали причина за масовото изселване на турците от Паталеница към с. Црънча.
Скривалището на Даяновата чета било Тъмното дере, което след смъртта на смелия войвода било наречено от народа Даяново дере. Даян не е застигнат от турски куршум, а от лоша болест. Говорело се, че майката на Айше му направила черна магия.

Етикети: |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 коментара:

On 3 март 2010 г., 8:36 , Unknown каза...

DANGERZONE
хубаво нещо са легендите

 
On 3 март 2010 г., 8:37 , Unknown каза...

Segmadis
много интересна легенда, признавам че не я знаех с такива подробности

 
On 3 март 2010 г., 8:38 , Unknown каза...

nelina70
Прави ти чест,че ни запознаваш с толкова интересни легенди и предания свързани с историята ни

 
On 3 март 2010 г., 8:39 , Unknown каза...

penko
Не съм ходил там. Но когато минавам ще си спомня за тази легенда