8:23 | Author: ina

Според гръцката митология музите са 9-те дъщери на Зевс и Мнемозина, покровителка на изкуството и науката.
Калиопа /сладкозвучна/ - музата на епическата поезия и по общо на науката. Тя е най-възрастната и най-мъдрата от музите. Съдия в спора за Адонис между Афродита и Персефона. Майка на тракийския певец Орфей и Лин (в други митове, Орфей е син на цар Еагър). Нейните атрибути са плоча или свитък и калем.

Талия /цветуща/ - муза на комедията и леката поезия. Тя е жената на Аполон, а децата им корибантите. Изобразявана е с комическа маска в лявата ръка и с овчарска гега в дясната на главата с лавров венец.

Урания /небесна/ - муза на астрономията и астрологията. Изобразявана е със земното кълбо и указателна палка в ръце.

Мелпомена /пееща/ - муза на трагедията и театъра. Често е изобразявана с венец от лозови листа или от листа на кипарис, с мантия, с трагическа маска в едната ръка или меч или тояга в другата (символ на неизбежното наказание за човек, нарушил волята на боговете).

Полихимния /богата с хвалебствени песни/ - муза на химническата поезия, първоначално муза на танца, по-късно и на пантомимата. Изобразява се забулена, без атрибути.

Евтерпа /услаждаща/ - муза на музиката и лирическата поезия, изобразявана е като млада жена с флейта. Според някои писатели тя е измислила двойната флейта.

Клио /прославяща/ - муза на историята. Изобразявана е с руло пергамент и дъскички. Името ѝидва от корена κλέω или κλείω, означаващ „разказвам“ или „правя известен“.

Ерато /обична/ - муза на любовната поезия. Изобразявана е с лира или китара в ръка.

Терпсихора /обичаща танците/ - музата на танца. Обикновено е изобразявана танцуваща с лира и плектрон в ръце.

Етикети: |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 коментара: