9:26 | Author: ina

Деня след Димитровден българите наричат „Мишинден”, „Мишкин празник”, „Мишляци”, „Пуганци” /„поганец” означава „езичник” и е табуирано название на мишката/.

Преданието разказва, че мишките, къртиците и змиите излезли от разпрания корем на езичник, когото Св. Нестор, наричан и Мистор, победил в битка.
Според друга легенда тези гадини изскочили от тялото на дявола, което се пукнало от миризмата на тамяна.
Мишките винаги са били напаст за дрехите в раклите, за зърното в хамбара и затова стопаните са им отделили специален празник, чиято обредност е насочена към умилостивяване на гризачите. Спазват се много забрани - жените не работят с остри предмети - не режат с нож и ножица, не секат дърва, не шият с игли, за да „не косят мишките с острите си зъби дрехите и посевите”. Не трябва да се отварят и качета със зеле и сланина, нито сандъци с брашно /хляб се меси и се пече предишните дни/, не се споменава и името на мишките. Или ги наричат „момци”, или „глухари”- всичко това с цел гризачите да не се множат и да не увреждат реколтата, имуществото и дрехите на хората.
Извършват се магически действия за предпазване от мишки. Рано сутринта най-възрастната жена мижешком замазва с кал или тор огнището и пода на зимника и докато прави това друга жена я пита :”Какво шиеш, бабо?” Отговорът е „Шия на мишките очите”. Когато се навъдят много мишки, в Странджа и Тетевенския Балкан от Димитровден до Архангеловден се изпълнява обичаят „Мишкина сватба”.
Две жени от едно село и с еднакво име улавят мъжка и женска мишка, поставят ги в кратуна или кошница, връзват ги с връвчица и ги нагласяват като „младоженци”. Цялото село се събира „да ожени мишките” - едни са кумове, други сватове, трети девери. Сватбарското шествие с музикантите се отправя към реката или „вдън гората”. „Попът венчава мишките” и кошницата с тях се оставя в гората с пожелание „да се оженят в друго село и да не се връщат” или давят мишките в реката. Обредът приключва с богата трапеза, около която се извиват хора, пеят се песни като при истинска сватба. Очаква се след тази сватба погребение на мишата двойка след „младоженците” да тръгнат всички вредители и да напуснат къщите и селското землище.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 коментара: