11:20 | Author: ina

В индийската митология и фолклор има много видове вампири:
Байтал (baital) - това са дребни, само около метър и половина и са наполовина хора, наполовина прилепи.
Брамапаруша (Brahmaparusha) - те имали глава обвита с вътрешности и черва и си носели череп, от който пиели кръв. Това вампироподобно същество обожавало да яде хора и да пие кръвта им от черепа, който си носи, след което изяждал и мозъка. След което се загръщал в червата на жертвата и изигравал ритуален танц.
Бута (bhuta) - във този род вампири се превръща душата на човек умрял от преждевременна смърт, обикновено насилствена. Този злонамерен дух броди посред нощ, възкресявайки мъртвите тела и нападайки живите като таласъм. Те нямат сянка и затова не могат да стъпят на земята. Вярва се, че те обитават гробища и други запуснати места. Хранят се с вътрешностите на умрелите. Нападението на Бута най-често завършва с тежка болест или смърт.
Ветала (Vetala) или Пуниаяма (Punyaiama) - означава чиста раса във Ведата. Това вампирско същество се представя като стара жена, с дълги деформирани резки за очи, обезцветена кожа и отровни нокти. За тях се вярва, че са канибали, които пият кръвта на спящите, пияните или лудите жени. Те влизали в дома като спускали магически конец през комина. Ветала имали способността да овладяват труповете. Тези реинкарнирани трупове се познавали по това, че ръцете и зъбите им били обърнати назад.
Гайал - този вид вампири обикновено са създадени от смъртта на човек, за който не са извършвани погребални ритуали по време на погребението. Те насочват отмъщението си към синовете на своите познати и към собствените си роднини. Заплахата от роднина завръщащ се от смъртта обикновено е достатъчна за да подсигури подходящо погребение.
Кали (Kali) е представяна с дълга спускаща се около тялото й коса е богиня на унищожението, чумата и смъртта. Тя е носела гирлянд от трупове или черепи и имала четири ръце, в едната от които тя държи главата си Руктабижа (Ruktabija) - царят на демоните. В един от митовете, тя също се описва като кръвопиец. Храмовете й били разположени винаги в близост до местата за кремация. Тя и богинята Дурга се биели с кралят на демоните, който се възпроизвеждал от всяка пролята капка кръв. За да успее да го победи Кали трябвало да изпие всичката му кръв без да пролее дори капка на земята. Разбирайки това тя успяла да спечели битката. Убила още много демони, а телата им изяждали девиците-войни от свитата й. Богинята е изобразявана с черна кожа и кървави зъби. На челото си има трето око. Други имена за Кали са Сара или Черната Богиня. Последователите й били наречени "thugs" (убийци) и били отговорни за ритуалните убийства в нейно име.
Масан са представяни като призраци на деца, на които им доставя удоволствие да измъчват и убиват други деца. Масан е способен да прокълне дете, което ходи в неговата сянка. Също така ще последва жена до дома й, ако тя остави роклята си да се влачи по земята в неговата сянка.
Масани е женски вампир, за който се говори че обитава погребални земи. Те са изцяло черни и ловуват през нощта, изплувайки от погребалните клади. Всеки, който премине през погребалните места ще бъде нападнат.
Ракшаса (rakshasa) - представлява индийски вампир и магьосник. Те се появяват обикновено в човешка форма, с животински черти (хищни нокти, кучешки зъби, отвесни зеници и т.н.), или обратно като животни с човешки черти (крака, ръце, плосък нос и т.н.). Животинската им форма най-често е тигър. Те обичат да се хранят с човешка плът и да пият човешка кръв.
Паку Пати (Pacu Pati) е смятан за господарят на всяко зло върху живите. Можел да се види посреднощ в гробищата или местата за екзекуция. Писаша (Pisacha), друго име за Паку Пати били раса на същества, хранещи се с човешка плът. Описвани са като зли таласъми създадени от покварата на човечеството. Макар същността им да не е приятелски настроена към хората, те ще излекуват всяка болест, ако бъдат подлъгани както трябва. Любимото им занимание е да ядат човешка плът. Към този вид се включва също Mmbyu(Смърт), разглеждан като господар на всички зли създания. Те са вампири с демонична природа, които измъчват жертвите си чрез своите демонски качества.
Хурел (Churel) или Хураил (Churail) - представя се, като жена умряла по време на бременност през време на фестивала Девали, или по което и друго да е време ако е мръсна. Говори се, че имат подъл характер, увиснали гърди, дебели грозни устни, черни езици и неподдържана коса. Те ловуват млади мъже, държат ги затворени и бавно изсмукват жизнените им сили, докато не се превърнат в грохнали старци. Говори се че мразят живота и пазят най-голямата си злоба за своите роднини.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 коментара: