8:38 | Author: ina

Има много непознати имена в скандинавските митове. Сега ще ви запозная с йотуните, които се срещат в тези предания:

Ангрбода /от нордически „Носеща скръб“, „Предлагаща печал“/ — великанка, която е родила три демонични същества -вълка Фенрир, змията Йормунганд и Хел от Локи.
Бауги — син на Гилинг, по-малък брат на Гутунг, който помогнал на Один да се сдобие с Меда на поезията.
Билейст — брат на Локи.
Билинг — баща на Ринд.
Бьолторн — дядо на Один, който му предал руните.
Вали — син на Локи
Вафтруднир — великан, състезавал се с Один в мъдрост.
Герд — съпруга на Фрейр.
Гилинг — великан, убит от цвергите Фялар и Галар заради меда на поезията.
Грид / от нордически "лакомия, ненаситност" — великанка, която от любовната си връзка с Один ражда Видар.
Гунльод — дъщеря на Гутунг.
Гутунг /Сутунг/ — син на Гилинг.
Егир — морски великан, приятел на асите.
Еливеликанка, сражавала се с Тор.
Лаувейя — майка на Локи.
Кати — великан, отъждествяван с вятъра.
Логи — великан, отъждествяван с огъня.
Локи — бог на огъня и злото от асите, който се числи към тях, въпреки произхода си от йотуните.
Мани — бог на Луната, по произход йотун
Мимир — сляп пазител на извора на мъдростта в корените на световното дърво — ясена Игдрасил.
Модгудвеликанка, служителка на Хел.
Мокуркалфи — исполин, направен от йотуните от глина, за да е помощник на Хрунгнир в битката му с Тор.
Мундилфари — баща на Мани и Сол.
Нарфи — брат на Вали.
Ран — съпруга на Егир.
Ринд — майка от Один на Вали.
Скрюмир /Утгард-Локи/ — великан, с който Тор се сблъсква при пътешествието си в Утгард.
Сньор — великан, отъждествяван със снега.
Сол /Сул, Сунна/ — богиня на слънцето, сестра на Мани, по произход йотун.
Токвеликанка, в която се превръща Локи, за да не допусне връщането на Балдур от царството на мъртвите.
Тримйотун, откраднал Мьолнир /чука на Тор/.
Фарбаути — баща на Локи.
Фялар — великан, който според митовете ще провъзгласи началото на Рагнарьок.
Форньот — баща на Кари, Логи и Егир.
Хел — дъщеря на Ангрбода и Локи, чудовище, олицетворяващо смъртта, владетелка на царството на мъртвите.
Хресвелгр — управляващ ветровете.
Хрод — съпруга на Гимир.
Хрунгнир — един от владетелите на йотуните с каменни глава и сърце, убит от Тор.
Хюмир — великан плаващ с Тор при риболова, когато улавя змията Йормунганд и от когото по-късно взима вълшебен котел за пиршеството на боговете.
Хюрокинвеликанката помогнала на асите да спуснат на вода погребалния кораб на Балдур.
Ярнсакса — която родила Магни от Тор.

Литература: Скандинавска митология и Митове и легенди на скандинавските народи

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 коментара: